Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (31/1/2020)

Thứ sáu - 31/01/2020 16:01

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 30/01/2020 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 1.119 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 611 mẫu/122 xã/10 huyện, kết quả 362/611 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ và vận chuyển 488 mẫu/37 xã, kết quả 6/488 mẫu dương tính; 20 mẫu lấy 4 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/20 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày trên địa bàn toàn tỉnh không phát sinh.

Hiện nay có 07 huyện Đồng Văn, Xín Mần, Quang Bình, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, TP Hà Giang, Bắc Quang  tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy, cụ thể:

- Huyện Đồng Văn: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

- Huyện Xín Mần: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 205 con/56 hộ/32 thôn/13 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 10.479 kg.

- Huyện Quang Bình: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.682 con/223 hộ/45 thôn/9 xã, trọng lượng 65.316 kg.

- Huyện Quản Bạ: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.031 con/163 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 43.196 kg.

- Thành phố Hà Giang: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 732 con/136 hộ/24 thôn/8 xã, trọng lượng: 36.624,4 kg.

- Huyện Hoàng Su Phì: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 16 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 486 kg

- Huyện Bắc Quang: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 6.579 con/907 hộ/122 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 260.067 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 3/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.441 con/205 hộ/68 thôn/17 xã, trọng 52.566,2 kg.
2.2. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.173 con/212 hộ/38 thôn/7 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 50.354 kg.
2.3. Huyện Mèo Vạc: : Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 103 con/30 hộ/10 thôn/6 xã, trọng lượng 5.465,5 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 13.286 con/2.004 hộ/385 thôn/92 xã/10 huyện, trọng lượng 545.806,6 kg.(Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 89/92 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 8/8 xã, phường: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường, Ngọc Hà, Phương Thiện.
+ Quang Bình 9/9 xã: Xuân Giang, Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà, Tân Trịnh, Tiên Yên, Hương Sơn, TT Yên Bình, Vĩ Thượng.
+ Mèo Vạc 5/6 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái, Niêm Tòng.
+ Vị Xuyên 16/17 xã: Phương Tiến, TT Vị Xuyên, Việt Lâm, Minh Tân, Cao Bồ, Kim Thạch, Phú Linh, TT Việt Lâm, Ngọc Minh, Quảng Ngần, Ngọc Linh, Thuận Hòa, Thanh Thủy, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn.
+ Yên Minh 6/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê.
+ Bắc Quang 19/19 xã: Kim Ngọc, Bằng Hành, Việt Hồng, Tân Quang, Tân Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Tâm, Quang Minh, Liên Hiệp, Đông Thành, TT Việt Quang, TT Vĩnh Tuy, Hùng An, Tiên Kiều, Đồng Yên, Tân Lập, Vô Điếm, Việt Vinh.
+ Quản Bạ 7/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Bát Đại Sơn, Quản Bạ, TT Tam Sơn, Quyết Tiến.
+ Xín Mần 13/13 xã: Trung Thịnh, Bản Díu, Thu Tà, Khuôn Lùng, Cốc Rế, Chí Cà, Thèn Phàng, Bản Ngò,TT Cốc Pài, Xín Mần, Nàn Ma, Ngán Chiên, Quảng Nguyên.
+ Hoàng Su Phì 2/2 xã: Nàng Đôn, Nậm Dịch.
- Hiện có xã Mậu Duệ (29 ngày) từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện còn 02 xã có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên; Mậu Duệ huyện Yên Minh.
- Đã có 54 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn huyện Đồng Văn; Trần Phú, Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường, Ngọc Hà -TP Hà Giang; Xuân Giang huyện Quang Bình; Phương Tiến, Minh Tân, Việt Lâm, TT Vị Xuyên, Kim Thạch, Cao Bồ, TT Việt Lâm, Phú Linh, Ngọc Minh, Quảng Ngần, Ngọc Linh, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên; Kim Ngọc huyện Bắc Quang, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái huyện Mèo Vạc;Trung Thịnh, Bản Díu, Cốc Rế, Thu Tà, Chí Cà, Khuôn Lùng, Bản Ngò, Xín Mần, Thèn Phàng, TT Cốc Pài, Nàn Ma, Ngán Chiên, Quảng Nguyên huyện Xín Mần; Nàng Đôn, Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì, Tả Ván, Lùng Tám, Bát Đại Sơn, Thái An huyện Quản Bạ, Lao và Chải, Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê huyện Yên Minh).
- Hiện còn 35 xã chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Bằng Hành, Việt Hồng, Tân Quang, Tân Thành,  Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc, Đồng Tâm, Quang Minh, Liên Hiệp, Đông Thành, TT Việt Quang, TT Vĩnh Tuy, Hùng An, Tiên Kiều, Đồng Yên, Tân Lập, Vô Điếm, Việt Vinh huyện Bắc Quang; Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà, Tân Trịnh, Tiên Yên, Hương Sơn, TT Yên Bình, Vĩ Thượng huyện Quang Bình, Thanh Thủy, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, TT Tam Sơn, Quyết Tiến huyện Quản Bạ, Niêm Tòng huyện Mèo Vạc; Phương Thiện thành phố Hà Giang.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:Tổng 11 chốt, cụ thể gồm: Xín Mần: 01 chốt, Bắc Mê: 04 chốt, Mèo Vạc: 01 chốt, Bắc Quang: 02 chốt, Quang Bình: 02 chốt và chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng từ đầu năm đến nay 53.317 lít và 233.655 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 4.158 lít, 26.080 kg vôi; Đồng Văn: 4.609 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 5.071 lít và 13.350 kg vôi; Quản Bạ: 3.570 lít, 19.400 kg vôi; thành phố HG: 4.100 lít, 2.400 kg vôi; Bắc Mê: 4.370 lít, 10.550 kg vôi ; Vị Xuyên: 4.517 lít hóa chất, 30.000 kg vôi; Bắc Quang 5.737 lít hóa chất, 57.600 kg vôi bột; Quang Bình: 4.187 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 6.297 lít, 945 kg vôi; Xín Mần 5.481 lít, 570 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.220 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm.  Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 185 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 461 con, sản phẩm lợn 3.943,7 kg sản phẩm lợn, phạt 256.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 64 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 22 vụ gồm 62 con lợn, sản phẩm 828,55 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 15 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 14.695 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 152 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 3.722 con; TP Hà Giang  10.350 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con, Xín Mần 3 con.
 - Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 13.765 con cụ thể: Huyện Quang Bình 346 con; Vị 12.470 con; Bắc Quang 943 con, Thành phố Hà Giang 6 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 14.723,912 triệu đồng và đã chi trả  8.303,964 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi trả 1.099,443 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 858,910 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 139,700 triệu đồng, Quang Bình cấp 1.559,481 triệu đồng đã chi trả 493,918 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.263,583 triệu đồng; Vị Xuyên  cấp 1.627,121 triệu đồng đã chi 847 triệu đồng, huyện Xín Mần đã chi 264,620 triệu đồng; huyện Yên Minh 1.437,600 triệu đồng, huyện Bắc Quang cấp 6.469,204 đã chi tả 1.894,940 triệu đồng; huyện Hoàng Su Phí đã chi trả 4,25 triệu đồng.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động