Hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Mùa năm 2021

Thứ sáu - 11/06/2021 09:55
I. CƠ CẤU GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VÀ KHUNG THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2021
 1. Cây lúa
  1. Vùng thâp: Huyện Bãc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê,
Thành phố Hà Giang.
Thời vụ (theo Dương lịch) Sử dụng giống Lượng giống gieo trồng
 1. Trà sớm: Gieo mạ từ 10/5 đến 25/5 kết thúc cấy trong tháng 6
 2. Trà chính vụ: Gieo mạ từ 25/5 đến 5/6 kết thúc cấy trước 10/7
1. Đối vói lúa lai: Nhị ưu 838, Kinh sở ưu 1588, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, TH3-3, GS55, Lai thơm 6... 22 - 25 kg/ha
2. Đối vói lúa thuần: HT1, J01, J02, Thiên ưu 8, TBR225, Tân ưu 98, BC15, HN6, PC6, LTh31, Khang dân 18, Đài thơm 8... 50 - 60 kg/ha
 
 
1.2. Vùng cao: Huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xỉn Mần và một so xã vùng cao của huyện Quang Bình và Vị Xuyên.
Thời vụ (theo Dương lịch) Sử dụng giống Lượng giống gieo trồng
 1. Trà sớm: (áp dụng đổi với những nơi có bình độ cao hoặc cỏ điều kiện khỉ hậu đặc biệt) gieo mạ từ 10/4 đến 5/5, cấy từ 10/5
 2. Trà chính vụ: Gieo mạ từ 5/5 đến 20/5, cấy xong trước 10/7
1. Đối với lúa lai: Nhị ưu 838, Cương ưu 725, Kinh sở ưu 1588, Việt lai 20 thế hệ mới, TH3-3, GS55... 22 - 25kg/ha
2. Đối vói lúa thuần: HT1, ĐS1, ĐS3, Thiên ưu 8, Khang dân 18... 18, Tân ưu 98, Bao thai, Già dui, Khẩu mang. 50 - 60 kg/ha
 

 * Lưu ý: Giống lúa Lai thơm 6 sử dụng làm giống dự phòng trong vụ mùa.
2. Cây ngô
Thời vụ (theo Dương lịch) Sử dụng giống Lưọng giống gieo trồng
 1. Các huyện vùng thấp: Gieo từ 25/6 đến 25/7
 2. Các huyện vùng cao núi đá và 2 huyện phía tây:
Gieo từ 25/6 đền 05/8
1. Đối với ngô lai: NK4300, NK66, NK6101, NK7328, CP989, CP888, CP999, GS9989, AG59, LVN 885, MX6... 12-15 kg/ha
2. Đối vó'i ngô thuần: Q2, giống địa phương... 20 - 25 kg/ha
 
 • Thời vụ: Gieo trồng từ 1/7 đến 25/7, các huyện vùng thấp kết thúc gieo trước 05/8.
 • Giống: DT84, DT 90, vx 93, giống địa phương.
 • Lượng giống: 50 - 60 kg/ha.
 •  
 • 4. Cây lạc
 • Thời vụ: Vụ thu gieo từ 15/7- 05/8.
 • Giống: LI4, L27, L29, Sen lai, Lạc ĐP.
 • Lượng giống: 140 - 170 kg lạc vỏ/ha.
* Lưu ý: Cần gieo sớm để tránh hạn cuối vụ.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động