Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 13 -14/11/2021

Chủ nhật - 14/11/2021 21:33
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Ngày 13/11/2021 huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu KSGM tại xã Tân Thành, Tân Quang, kết quả âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 155/501 mẫu dương tính/74 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 134/163 mẫu dương tính/74 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 338 mẫu/36 xã/8 huyện, kết quả 21/338 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 13-14/11/2021 tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 486 con/23 hộ/15 thôn/8 xã/3 huyện, trọng lượng 22.372 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 249 con/20 hộ (02 hộ cũ)/12 thôn/5 xã Phú Linh, Linh Hồ, Thị trấn Vị Xuyên, Ngọc Minh,Tùng Bá), trọng lượng 10.716 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 5.137 con/572 hộ/127 thôn/19 xã, trọng lượng 218.510 kg.
 - Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 193 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 9.669 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 3.120 con/308 hộ/29 thôn/7 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 146.120 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 44 con/1 hộ cũ tại xã Vĩ Thượng, trọng lượng 1.987 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 2.968 con/472 hộ/58 thôn/10 xã, trọng lượng 139.282 kg.
- Hiện nay có 3 huyện đã trên 40 ngày không phát sinh dịch gồm Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh.
- Có huyện Mèo Vạc đã 14 ngày không phát sinh dịch bệnh và có 8/9 xã đã qia 21 ngày không phát sinh.
- Có 3 huyện trên 9 ngày không phát sinh dịch gồm Hoàng Su Phì, Bắc Mê và Bắc Quang.
Lũy kế toàn tỉnh:Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15.149 con/1.819 hộ/310 thôn/71 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 684.458 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 05 xã đã công bố hết dịch gồm: thị trấn Đồng Văn, thị trấn Vinh Quang, xã Đồng Tiến, Nà Khương, Quản Bạ.
- Có 23 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: phường Minh Khai, Ngọc Hà, thị trấn Yên Minh, Mậu Duệ, Bản Rịa, Tân Bắc, Trung Thịnh, Chí Cà, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Bản Díu, Xín Mần, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, Thượng Phùng, Nậm Ban, Giàng Chu Phìn, Pả Vi, Thị trấn Mèo Vạc, Khâu Vai, Đồng Tâm, Lạc Nông, Yên Cường.
- Có 08 xã đã công bố hết dịch sau đó lại phát sinh ổ dịch mới gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Minh Khai, Ngọc Linh, Đạo Đức, Bạch Ngọc, Thuận Hòa, Quảng Ngần.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Vị Xuyên chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã có dịch.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBMT đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai chỉ thị 2036/CT-UBND tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng là 25.446 lít, 174.101 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

3. Kết quả thực hiện triển khai nhiệm vụ tại thông báo kết luận số 181/TB - UBND và chỉ thị số 2036/CT- UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh.

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 04 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố (kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 01/10/2021); Phân công 11 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các huyện, thành phố chống dịch (Quyết định số 299/QĐ-SNN-CNTY ngày 01/10/2021); Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành văn bản số 144/CN-CNTY ngày 4/10/2021, về việc tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn.
- Chi cục cung ứng: 27.250 lít hóa chất (nguồn ngân sách tỉnh 12.250 lít, nguồn DTQG 15.000 lít) cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
3.2. Đối với các huyện, thành phố: Đã có 11/11 huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, kết quả số hóa chất đã sử dụng 12.920 lít và 63.189 kg vôi bột.
- 11/11 huyện, thành phố đã ban hành chỉ thị, văn bản triển khai các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP; Quyết định thành lập đoàn công tác, phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ các xã và kế hoạch kiểm tra tại cơ sở; Thành lập, kiện toàn tổ kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán gia súc ra vào địa bàn huyện.

- Có 05 huyện Bắc Mê, Xín Mần, Quang Bình, Mèo Vạc, Bắc Quang đã bổ sung lực lượng Quản lý thị trường và Thú y vào các chốt kiểm dịch giáp danh các tỉnh bạn.

- Công tác quản lý kiểm soát giết mổ, vận chuyển: Có huyện Vị Xuyên thực hiện nghiêm lấy mẫu trước khi giết mổ; Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Mèo Vạc, Xín Mần thực hiện tại một số xã; huyện Hoàng Su Phì thực hiện kiểm tra lâm sàng, bấm thẻ tai trước khi giết mổ.

- Công tác rà soát phân loại đàn lợn: 11/11 huyện, thành phố đã rà soát phân loại tổng đàn lợn xong.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI

Đề nghị các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 2036/CT- CTUBND ngày 02/10/2021 của chủ tịch BND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn và Thông báo kết luận số 181/TB-UBND ngày 2/10/2021, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mần bệnh DTLCP, việc xử lý tiêu hủy phải thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình không để mần bệnh phát tán và lây lan.
- Tạm dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh tại công văn số 153/CNTY-QLDB ngày 18/9/2021 của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y để triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh.
- Quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm từ lợn thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của sở Nông nghiệp và PTNT.
- Tổ chức triển khai tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để xử lý triệt để mầm bệnh phát tán ngoài môi trường.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động