Bảng giá thị trường tháng 09/2020

 •   06/10/2020
 •   66
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 09/2020

Bảng giá thị trường tháng 08/2020

 •   06/09/2020
 •   95
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 08/2020

Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 7/2020

 •   04/08/2020
 •   81
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 7/2020

Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 6/2020

 •   04/07/2020
 •   79
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 6/2020

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 5/2020

 •   18/06/2020
 •   153
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 5/2020

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 3/2020

 •   19/04/2020
 •   229
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 3/2020

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 2/2020

 •   30/03/2020
 •   296
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 2/2020

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (31/1/2020)

 •   31/01/2020
 •   264
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (ngày 31/01/2020)

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 12/2019

 •   08/01/2020
 •   272
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 12/2019

Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (T11/2019)

 •   08/12/2019
 •   280
 •   0
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2019

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 9/2019

 •   24/10/2019
 •   342
 •   0
Thông báo giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động